Θεραπευτική ιππασία

Η θεραπευτική ιππασία βοηθάει τα άτομα με κινητικές, νοητικές και ψυχολογικές δυσκολίες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εναλλακτικούς τρόπους  κινητικής και κοινωνικής αποκατάστασης υπό τη συνοδεία και καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών.

Προσφέρουμε έναν διαφορετικό και ευχάριστο τρόπο αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία πάντα με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδος. Αν ανήκετε σε σχολεία, ιδρύματα και κάθε είδους φορείς που στηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή είστε ιδιώτες  μπορείτε να απευθυνθείτε στη Σχολή Ιππασίας El Paso.